Hóa Đơn – Thu Chi

Chuyên thiết kế và in Hóa Đơn – Phiếu Thu Chi,  phiếu xuất kho,  phiếu nhập kho,  hoá đơn bán lẻ,  phiếu giao hàng,  vé giữ xe,  biên nhận,  order,  sổ khám bệnh…giấy fort hoặc carbonless, carbonless liên 1 thường là màu trắng, liên 2 màu hồng liên 3 xanh./

Mẫu in 01Mẫu in 02

A – Bảng giá in biểu mẫu khổ A5 (15 x 21cm)

BIỂU MẪU A5 – IN 1 MÀU 
SỐ NHẢY  2 liên + 3,000 đ/ cuốn; 3 liên + 4,000 đ/ cuốn
Số lượng Fo 70 gsm – 1 liên  Carbonless 2 liên Carbonless 3 liên
20 cuốn 21,000 đ/c 26,000 đ/c 34,000 đ/c
30 cuốn 20,000 đ/c 25,000 đ/c 32,000 đ/c
40 cuốn 19,000 đ/c 24,000 đ/c 30,000 đ/c
50 cuốn 17,000 đ/c 23,000 đ/c 29,000 đ/c
100 cuốn 15,000 đ/c 21,000 đ/c 27,000 đ/c
200 cuốn 13,000 đ/c 19,000 đ/c 26,000 đ/c
500 cuốn 11,500 đ/c 17,000 đ/c 24,500 đ/c
1000 cuốn 10,000 đ/c 15,500 đ/c 23,000 đ/c

B – Bảng giá in biểu mẫu khổ A4 (21 x 30 cm)

BIỂU MẪU A4 – 1 MÀU
SỐ NHẢY 2 liên + 3,000 Đ/ cuốn; 3 liên + 4,000 đ/ cuốn
Số Lượng Fo 70gsm – 1 liên Carbonless 2 liên  Carbonless 3 liên
20 cuốn 33,000 đ/c 40,000 đ/c 65,000 đ/c
30 cuốn 32,000 đ/c 39,000 đ/c 60,000 đ/c
40 cuốn 30,500 đ/c 38,000 đ/c 58,000 đ/c
50 cuốn 29,000 đ/c 36,000 đ/c 55,000 đ/c
100 cuốn 24,000 đ/c 32,000 đ/c 48,000 đ/c
200 cuốn 23,000 đ/c 28,500 đ/c 44,900 đ/c
500 cuốn 21,500 đ/c 26,200 đ/c 42,200 đ/c
1000 cuốn 19,000 đ/c 25,500 đ/c 41,400 đ/c